Kosten

Wat kost onze dienstverlening?

De vergoeding die wij ontvangen voor onze dienstverlening is opgenomen in de premie die u aan de verzekeraar betaalt, dit noemen we provisie. De verzekeraar betaalt deze vergoeding aan ons uit.

Voor een aantal verzekeringen geldt een wettelijk provisieverbod. In dat geval brengen wij onze kosten rechtstreeks bij u in rekening. Dit is bijvoorbeeld het geval bij advisering over arbeidsongeschiktheid, uitvaartkosten en levensverzekeringen. Wij informeren u op voorhand of er rechtstreeks kosten in rekening gebracht zullen worden en wat de hoogte hiervan is.

 

Professioneel en laagdrempelig administratie- en assurantiekantoor